Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” 2 Petrus 1:4 HSV

God Almachtig heeft ons kostbare beloften geschonken in Zijn woord. Deze beloften zijn al volbracht in Christus Jezus, maar de manifestatie van deze beloften gaat niet vanzelf. De reden waarom velen de beloften van God niet in manifestatie zien is vanwege hun spreken.

God heeft ons Zijn Woord gegeven opdat we datgene kunnen zeggen wat Hij zegt of gezegd heeft. Elke keer dat we het tegenovergestelde spreken van Zijn woord, stemmen we overeen met de duivel. En zorgt onze eigen mond ervoor dat Gods beloften komen ter vervallen en niet in ons leven gerealiseerd worden.

Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.” Mattheüs 12:37 HSV

Het is tijd dat we verantwoordelijk en gedisciplineerd zijn in ons spreken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn tong te disciplineren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.