Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” Spreuken 4:23 HSV

Als ons hart niet behoed wordt door de kracht van de Heilige Geest in onze nederige onderwerping aan God, dan zal er uit onze mond of tong vuile dingen komen.

Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent! Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.” Mattheüs 12:34-35 HSV

Jezus Christus wist dit. Want uit de mond van een mens worden de kwesties van het leven uitgedrukt. Dit kan goed of kwaad zijn.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn Hart te behoeden zodat mijn mond Uw lofprijzingen of deugden zal uitdrukken in Jezus Christus machtige Naam. Amen.