Scroll Top

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” Spreuken 12:18 HSV

Hetgeen we zeggen brengt of gezondheid in ons leven en aan diegenen die ons horen of het brengt ziekte aan ons en de toehoorders.   

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.” Efeziërs 4:29 HSV

Daarom moeten we onze tong disciplineren en het gebruiken voor het goede en geestelijke vooruitgang aan anderen in Jezus Christus machtige Naam.

Als kinderen van God moeten we de gedachtengang van Christus over ons laten heersen zodat onze tong gebruikt zal worden om gezondheid in ons leven te brengen en aan de velen die ons horen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn mond te gebruiken als een instrument van gezondheid aan mijn leven en aan van diegene die u op mijn pad zend in Jezus Christus machtige Naam. Amen.