Scroll Top

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (al wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” Hebreeën 4:14-15 NBG51

De Bijbel zegt:” Jezus Christus is de belijdenis van ons geloof.” De Bijbel zegt ook dat we moeten vasthouden aan Jezus en niet aan onze problemen. Het Woord van God ging verder met ons te vertellen dat Hij geraakt is door het gevoel van onze zwakheden. Want Hijzelf was door hetzelfde gegaan, maar was zonder zonde. Daarom kijken we naar Hem op en maken we Hem onze belijdenis.   

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. [AMP ref Psalmen 110:1]” Hebreeën 12:2 NBG51

Maak Jezus Christus uw belijdenis uit uw mond en u zult de resultaten van Jezus Christus hebben.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank u dat U mij Jezus Christus geeft en ik ben blij om Hem mijn belijdenis te maken in alles waar ik doorheen ga en dank U Vader dat u mij nooit begeeft of mij verlaat in Jezus Christus machtige Naam. Amen.