Scroll Top

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins verlaten. [AMP ref Jozua 1:5] Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mijn helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? [AMP ref Ps. 27:1, 118:6]” Hebreeën 13:5-6 NBG51

God Almachtig wil dat we ons vasthouden aan de belijdenis van ons geloof in plaats van dat we ons vasthouden aan onze moeilijkheden en erin wonen. Welnu wat is in uw hart en verstand dat tot uitdrukking wordt gebracht door onze mond? Het is tijd om u te houden aan Gods belijdenis over ons leven, ongeacht wat de duivel probeert te doen. Hetgeen God zegt over ons leven heeft de laatste autoriteit.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” Numeri 23:19 NBG51

We moeten God vertrouwen voor wie Hij is en wat Hij zegt en beginnen met het vasthouden aan Zijn uitspraken. Dat is één van de manieren hoe onze tong gedisciplineerd wordt door de kracht van de Heilige Geest.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest vast te houden aan de belijdenis van mijn geloof in Christus. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.