Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van die geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorn, evenals de anderen.” Efeziërs 2:2-3 HSV

Voordat we wedergeboren werden gedroegen en spraken we gebaseerd op de hunkering van ons vlees. Dus waren we onder de invloed van het domein der duisternis. Maar als wedergeboren kinderen van God Almachtig, zijn we niet langer onder het noodlot der duisternis.  

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

Daarom leggen we de oude mens af en bekleden ons met de nieuwe mens in Christus.

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” Efeziërs 4:22-24 HSV   

Het is een dagelijks proces voor ons om onze tong onder de invloed van de Heilige Geest te brengen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn tong onder de discipline van de Heilige Geest te brengen terwijl ik mijzelf overgeef aan U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.