Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.” Colossenzen 3:8 HSV

God Almachtig zal ons nooit vragen iets te doen waar Hij ons niet het vermogen heeft gegeven om het te doen. Hij heeft ons niet alleen gevraagd om het af te leggen, maar Hij heeft ons ook gezegd om bekleed te zijn met Christus.   

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus,  en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.” Romeinen 13:14 HSV

We kunnen niet met Christus bekleed zijn of spreken als Jezus wanneer we geen tijd met Hem doorbrengen, zijnde in het Woord en in gebed. Het is één ding om de Bijbel te lezen en het is een ander ding om het in de praktijk te brengen. De transformatie van ons spreken is geboren vanuit ons samenzijn met Jezus Christus met de hulp van de Heilige Geest. Het is niet iets wat bereikt kan worden door ons menselijk vermogen.    

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Corinthiërs 3:18 HSV

In de “Amplified” Bijbelvertaling zegt het laatste gedeelte: “ want dit komt van de Heer [Die is] de Geest.” Dit is het geheim van tong transformatie wanneer we de Heilige Geest toestaan controle te nemen over ons mond in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij Heer deze dag te spreken onder leiding van Uw Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.