Scroll Top

Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.” Jakobus 3:8 HSV

Bidden in de geest is een van de manieren waarop we onze tong onder de controle van de Heilige Geest brengen.

Dat is wat er gebeurde met de apostelen in de bovenkamer. Bid meer in de Geest.  

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken  in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:1-4

Dit zal u helpen om uw tong over te geven aan de Heilige Geest.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om meer in de Geest te bidden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.