Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.” Psalmen 22:4 HSV

De Bijbel zegt: ”God Almachtig troont op onze lofzangen.” Start u week met God Almachtig te danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor u heeft gedaan en nog steeds door u heen doet.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik loof U voor Wie u bent en alles wat U voor mij hebt gedaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.