Scroll Top

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.” 2 Kronieken 20:21-22

Lofprijzing en aanbidding aan God Almachtig zet een hinderlaag vrij tegen onze vijanden. Het gaat niet om wat de vijand doet of probeert te doen, het gaat erom dat u God Almachtig nog steeds kunt loven en aanbidden te midden van alles. Dat is uw oorlogswapen in beproevingen en vervolgingen. Ook zet lofprijzing en aanbidding God in uw situatie terwille van ons tegen onze vijanden in Jezus Christus machtige Naam.

om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.” Jesaja 61:3 HSV

Daarom zegt de Bijbel: “een lofgewaad in plaats van een benauwde geest.” De aanbidding hier is niet het aanbidden van onszelf maar van de Heer. Het grootste deel van de tijd voelen we ons zwaar van binnen in beproevingstijden. Daarom moeten we leren om God Almachtig goed te prijzen in deze tijden, want het is ons oorlogswapen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Het maakt niet uit wat de vijand probeert te doen, ik zal U voor eeuwig lofprijzen en aanbidden. U bent altijd zo goed en barmhartig naar mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.