Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –Zijn volk en  de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Psalmen 100:1-5 HSV

De Bijbel zegt:” Weet dat de HEERE God is.” Het woord God betekent Iemand die aanbeden moet worden voor het hebben van bovennatuurlijk vermogen. Het woord bovennatuurlijk betekent boven de wet van de natuur. Het betekent ook de Opperwezen boven alle kracht, tronen en heerschappij.

Dus ga uw gang en geef Hem lofprijs en aanbidding.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Ik aanbid U omdat U God bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.