En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn. [*AMP ref Exod. 20:11; Ps. 146:6].” Handelingen 4:24 HSV

Lees a.u.b. geheel Handelingen 3 en 4 om te begrijpen hoe deze lofzang en aanbiddingsgebed werd geboren.

De apostelen hadden een opmerkelijk wonder verricht in Jezus Christus machtige Naam. En ze werden verboden en bedreigd om niet te prediken in die Naam.

Te midden van de bedreiging of beproevingen waarmee ze geconfronteerd werden op dat moment, begonnen ze hun gebed met het loven en vergroten van God Almachtig om Wie Hij is. Zij maakte hun beproevingen niet groot of vroegen God om het weg te nemen zoals sommigen van ons zouden doen. In plaats daarvan loofden en aanbaden ze God en vroegen God Zijn goddelijke kracht te tonen te midden van de beproeving.        

Ga Zijn poorten binnen met lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, trouw van generatie op generatie.” Psalmen 100:4-5 HSV

De Bijbel zegt: ” We moeten Gods poorten binnengaan met lofzang, niet met klaagzang en verdrietigheid.” Het is tijd dat we onze strategie veranderen door God Almachtig te benaderen met lofzang en aanbidding tot Hem net zoals de apostelen deden in Jezus Christus machtige Naam.   

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U Heer voor Uw goedheid en goedertierenheid is voor eeuwig in Jezus Christus machtige Naam. Amen.