Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7 HSV

De Bijbel zegt: “ en blijf met dankzegging uw verlangens bekend maken aan God. Merk op dat dankzegging voor vrede komt. Deze dankzegging is aan de Heer voor het horen en beantwoorden van onze gebeden.

We kunnen God niet waarlijk danken en Zijn vrede ervaren wanneer we Hem niet vertrouwen. De enige reden waarom we God lofprijzen en aanbidden is omdat we geloven dat God is Wie Hij zegt dat Hij is en zal doen wat Hij ons beloofd heeft te doen, terwijl we met ons hele menselijk wezen volledig op Hem vertrouwen. 

Lofprijzing en aanbidding is Gods grond om te ademen voor de manifestatie van Zijn vrede, vreugde en rust in ons leven.

Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken..” Jesaja 61:3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest U altijd te loven en aanbidden, ongeacht hoe ik mij voel in Jezus Christus machtige Naam. Amen.