Scroll Top

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heet met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.” Efeziërs 1:3 HSV

Sta niet toe dat uw omstandigheden u het gevoel geeft dat u niet gezegend bent. God Almachtig heeft ons al gezegend. Daar loven en aanbidden we God Almachtig.

Want om deze zegeningen te laten manifesteren in ons leven, moeten we leren om ons verstand te richten op de hemelse visie die God Almachtig voor ons heeft. En niet op onze aardse uitdagingen.  

Bedenk de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn,” Kolossenzen 3:2 HSV

Bedenk de dingen die uw Hemelse Vader u beloofd heeft en die vervuld zijn door Zijn zoon Jezus Christus onze Heer omwille van ons. Ga uw gang en prijs de Naam van de Heer.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Prijs de Heer, mijn ziel; en al wat binnen in mij is, prijs Zijn heilige Naam. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.