Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.” 1 Samuel 2:1-2 HSV

Hanna was kinderloos. En in haar tijd werd een onvruchtbare en getrouwde vrouw met minachting door mensen behandeld. Maar Hanna deed het ondenkbare, ze begaf zichzelf in gebed. Maar als we zorgvuldig naar het gebed van Hanna kijken, was ze alleen maar aan het opscheppen over en vergrootte ze de grootheid van haar God. Ze loofde en aanbad God. Ze maakte haar probleem tot niets in Gods ogen door haar vijanden te vertellen hoe groot God is en waartoe God in staat is om te doen.

Dit is het doel van lofprijzing en aanbidding. Het brengt ons uit onze fysieke problemen en richt onze geest, ziel en lichaam op God Almachtig Die de kracht en het vermogen heeft om elke lelijke situatie mooi te maken en onze puinhoop om te zetten tot een boodschap en tot een grote getuigenis.        

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal [AMP ref: Jer 3:23]” Psalmen 121:1 HSV

Wanneer we God loven en aanbidden kijken we op en niet neer. Want het is vanuit boven (de Hemel) waar de verlossing vandaan komt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kijk op naar God Almachtig in lofprijzing en aanbidding en verheerlijk Zijn grootheid in mijn leven omdat mijn verlossing vanuit boven komt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.