Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.[***AMP ref Jesaja 40:31]” Psalmen 103:1-5 HSV

De Bijbel zegt: “ Vergeet niet een van Zijn weldaden.”

We bedienen de Heere door Zijn grootheid te verheerlijken boven al onze persoonlijke beperkingen, uitdagingen en door dankbaar te zijn voor het zenden van Zijn zoon Jezus Christus om de prijs voor ons te betalen.

We kunnen de Heer niet werkelijk bedienen wanneer we egocentrisch zijn en wanneer we makkelijk vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is tijd dat we al hetgeen de Heere voor ons heeft gedaan onthouden en beginnen met Hem te lofprijzen in plaats van te richten op onze huidige moeilijkheden en te mopperen en klagen.

Vandaag wil God Almachtig dat we Hem loven met onze laatste adem die we nu hebben en zie hoe Hij Zichzelf manifesteert in ons leven.

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!” Psalmen 150:6 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik zal U voor altijd loven en ik ben voor eeuwig groot voor hetgene U voor mij hebt gedaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.