Scroll Top

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

Mediteer op de goedheid en genade van de Heer en start uw week met het verhogen van de Naam van de Allerhoogste God in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Uw goedheid en genade duurt voor eeuwig in Jezus Christus machtige Naam. Amen.