Scroll Top

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” Jesaja 40:6-8 HSV

Alle omstandigheden of situaties waarmee u momenteel mogelijk te maken hebt, gaan voorbij, maar wat God over uw leven heeft gesproken bestaat voor eeuwig.

Dit is voldoende reden voor u om God Almachtig te aanbidden.   

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw onbewegelijk, onveranderlijk gesproken woord over mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.