Scroll Top

Acht enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.” Jakobus 1:2-3 HSV

De Bijbel zegt:” We moeten vreugdevol zijn, niet verdrietig wanneer we door tijden van beproevingen gaan.”

God gebruikt onze beproevingen om geboorte te geven aan geduld en vertrouwen in Hem, terwijl het het doel van de vijand is om de beproevingen te gebruiken om ons te vernietigen. Daarom krijgen we de opdracht van God om vreugdevol te zijn in Hem omdat we uiteindelijk zullen worden bekrachtigd en gevestigd in Hem zonder gebrek aan ons geloof in Christus Jezus.      

Verder zei hij [Ezra] tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” Nehemia 8:11 HSV

Het is tijd dat we ons verheugen en beginnen met het groot maken van de grootheid van onze God in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Uw vreugde in mij is mijn kracht geworden. Ik zal U al mijn dagen prijzen en aanbidden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.