Scroll Top

Koning David werd de boodschap gebracht: De HEERE heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft, gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van de HEERE zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE; en David was gekleed in een linnen priesterhemd.” 2 Samuel 6:12-14 HSV

De Bijbel zegt:” David huppelde uit alle macht toen de Ark van God naar de stad van David kwam.”

Deze Ark symboliseert de aanwezigheid van God, die hen beschermde, leidde en hun oorlogswapen was wanneer de vijand hen aanviel. Nu leeft de aanwezigheid van God in ons in de persoon van de Heilige Geest.

Weet u dan niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?” 1 Korinthiërs 3:16 HSV

Dus als Koning David zo uitbundig kon dansen voor het aangezicht van de tegenwoordigheid van God, wat een vorm van lofprijs en aanbidding was, hoe zit het dan met ons die de aanwezigheid van God overal waar we heengaan dragen in Jezus Christus machtige Naam.

Met Gods tegenwoordigheid in ons en door ons heen werkend zal er niets onmogelijk zijn, als we alleen maar geloven in de God van onze Heer Jezus Christus die in ons woont.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik zal u voor eeuwig loven dat u ervoor gekozen uw verblijf in mij te maken. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.