De Heere weet allesEen psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht. Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.” Psalmen 139:1-13 HSV

Als God Almachtig al deze dingen over ons weet, waarom kunnen we dan niet gewoon beginnen met Hem te lofprijzen, want onze behoeften zijn Hem niet onbekend.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik loof en aanbid U. Volledig goed wetende dat mijn noden U niet onbekend zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.