Deze aankomende vrijdag is het dan zover! We gaan evangeliseren in de nachtelijke uurtjes van Amsterdam! Het is de hoogste tijd dat we de straten op gaan en mensen vertellen over Jezus. Juist voor de gevallen waarvan de wereld zegt dat er geen hoop meer is, gaan wij de blijde boodschap verkondigen. Jezus Zijn Hart huilt voor degene die Hem niet kennen en dat is niet alleen voor de prostituees, drugverslaafden en zwervers maar voor een ieder! Kom en voer de opdracht uit die elke Christen is gegeven:

Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping” Marcus 16:15 NBG51