Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Pijn is ook een geestelijk iets, niet alleen een emotioneel iets zoals velen hebben vergroot. Feitelijk is datgene wat uit een mens komt datgene wat in een mens omgaat.

Wanneer de vijand ons wilt aanvallen, valt hij aan waar we Gods woord ontvangen. En wanneer het Woord van God niet is geworteld in ons, d.w.z. ons geestelijk mens, zal het invloed hebben op en onze wil en daden overheersen.

En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.” Markus 4:15 HSV

De vijand steelt het Woord die we van God ontvangen door ervoor te zorgen dat we ons richten op onze omstandigheden. In dit geval de onrechtvaardigheid die ons is aangedaan die ervoor heeft gezorgd dat we ons in een gekwetste positie bevinden. De meeste mensen raken verbitterd en geven anderen of God de schuld voor hun huidige staat. In plaats van dat ze actie ondernemen tegen de tegenstand die de pijn heeft veroorzaakt. Ze worden passief doordat ze het accepteren en houden vast aan hun pijn in plaats van in de aanval te gaan door Gods Woord tegen satan te gebruiken.

Ik echter zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel.” Job 7:11 HSV

Wanneer we gekwetst zijn moeten we het niet voor lief nemen want het kan zich als een kanker verspreiden die de gehele persoonlijkheid van een mens aantast.

Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet  en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.” Hebreeën 12:15 HSV

Met andere woorden, voordat de bitterheid uit pijn effect heeft op anderen, is het al volledig verspreid over de persoon die het meedraagt voordat het bij anderen komt. Daarom moeten we deze satanische plaag of depressie niet voor lief nemen, want het kan alleen maar verergeren.

Welnu, God Almachtig wil ons gehele persoonlijkheid genezen. Hij wilt het onberispelijk houden en het weer volledig maken. Als we kunnen toegeven dat we gekwetst zijn en Zijn genezingskracht toestaan ons te herstellen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik belijd (……….. spreek uit waar u gekwetst bent) ik ben gekwetst. Genees mij Heer en Verlosser van deze plaag van depressie. Ik dank U Heer voor mijn Genezing en volledig herstel in Jezus’ Christus machtige Naam. Amen.