Scroll Top

Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer,  die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven.” Genesis 45:3-5 HSV

Nu zien we Jozef die slecht behandeld was door zijn broeders omdat zij jaloers op hem waren. En toch in alles waar hij doorheen ging, weigerde hij om een slachtoffer te zijn, maar zag hij alles waar hij doorheen ging als Gods plan voor zijn leven. Dat betekent niet dat God wou dat hij leed zodat Hij (God) Zijn plan voor Jozef kon volbrengen. Maar het betekent dat zelfs wanneer de meest duistere moment van ons leven meemaken, we altijd moeten weten en onthouden dat God in controle is, niet de duivel.

Jozef richtte zich zo zeer op de beloften van God in het leven, wetende dat God Almachtig Die hem geroepen en gezalfd had hem niet zou falen, ongeacht wat de vijand probeerde te doen in zijn leven. En op het eind zei hij (Jozef):

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.” Genesis 50:20 HSV

God Almachtig gebruikt de pijn die de vijand in ons leven heeft gebracht om ons op onze bestemming te brengen. Dus we moeten ophouden met het vasthouden aan onze pijn en beginnen met God Almachtig te danken voor de geleerde lessen uit onze pijnlijke toestand. Want het is de school van discipline om ons te helpen te worden wat God voorbestemd heeft voor ons leven in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat U mijn pijn gebruikt om mij te disciplineren en om mij ook te imparteren met Uw kennis en wijsheid in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.