Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen 4:6-8 HSV

We moeten nooit een slachtoffer zijn vanwege onze omstandigheden of vanwege onze pijn. In elke situatie waarin we onszelf bevinden in het leven, is het onze zienswijze en reactie op die situatie die ons een Overwinnaar of slachtoffer maakt. Daarom gebiedt het woord van God ons om aan Gods Woord te denken, niet aan onze pijn. Ons succes in leven is gebaseerd op ons mediteren op Gods Woord en ook dit ook laten werken door te doen. We kunnen alleen uit een gekwetste staat komen door liefde en vergeving in de praktijk te brengen. Het is alleen door dat te doen dat we genezing en herstel zullen ervaren in onze gekwetste ziel en gebroken hart.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond,  maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” Jozua 1:8 HSV

We kunnen alleen wijs handelen of omgaan met onze pijn wanneer we wat de Bijbel zegt in de praktijk brengen in datgene waar we doorheen gaan in ons leven.

Het is tijd dat we beginnen na te denken over de dingen die juist zijn in Gods ogen overeenkomstig Gods woord in plaats van de verkeerde woorden te denken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn pijn te zien op de manier zoals u het ziet en ook in de richting te denken van Uw gedachten gebaseerd op Uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.