Scroll Top

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7 HSV

God Almachtig wil dat voortdurend Zijn vrede ervaren. Hij is onze vrede. Daarom heeft Hij ons gevraagd om onze pijn aan Hem over te geven, in ruil daarvoor zal Zijn vrede in ons ons hart en verstand vullen. We kunnen Zijn vrede alleen ervaren wanneer we leren om onze pijn en zware lasten die we dagelijks dragen aan Hem over te geven.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11:28 HSV

God wil ons verlichten van elke vorm van depressie als we Hem maar vertrouwen en onze pijn aan Hem overgeven.

Laten we samen bidden: 

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij vrede geeft in ruil voor mijn pijn en bitterheid en ook dank U dat U mij verlicht van mijn lasten in Jezus Christus machtige Naam. Amen.