Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Vaak handelen wij ons als gelovigen in Christus rebels naar autoriteit of misschien naar elkaar als resultaat van een pijnlijke situatie die we in ons verleden hebben meegemaakt. Dus denken we dat de enige manier hoe we aan de veilige kant kunnen zijn, of kunnen voorkomen dat de situatie zich wederom voordoet, is door te rebelleren jegens autoriteit of elkaar. Ongeacht het soort autoriteit of persoon, we reageren er tegen vanuit de pijn in ons. Rebellie is rebellie. Soms ziet u dat christenen of mensen de figuren met autoriteit die in hun leven geplaatst zijn beledigen of geen respect hebben voor autoriteit vanwege hun vroegere ervaringen op dat gebied. Dus lasteren ze autoritaire figuren of lasteren elkaar, niet wetende dat ze zichzelf stilletjes openstellen voor hekserij activiteiten in hun leven. Een goed voorbeeld hiervan is Job. Hij was kwaad vanwege Zijn omstandigheden en sprak rebels naar God.

Ook vandaag is mijn klacht opstandigheid, mijn hand drukt zwaar op mijn zuchten. Och, wist ik maar  dat ik Hem zou vinden, dan zou ik naar Zijn woonplaats toe komen.” Job 23:2-3 HSV

Veel kerken zijn gesplitst vanwege dat iemand gekwetst was en die persoon uiteindelijk de figuren met autoriteit in de kerk lasteren door anderen te vervuilen met de pijn die zij meedragen.

Welnu, God Almachtig wil ons genezen van ons wonden, omdat het ander ons volledige wezen vervuild en het ons uiteindelijk zal vernietigen. We moeten onszelf onderzoeken en toegeven dat we gekwetst zijn. We dienen het niet langer verbergen. Vraag vervolgens God Almachtig ons te genezen. Het is misschien een beetje pijnlijk, maar dit beetje pijn kan ons hinderen op de piek van ons leven om voorwaarts te bewegen en resulteert uiteindelijk misschien in het vernietigen van ons en de vrucht van ons werken.

Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.” Jeremia 30:17 HSV

God Almachtig geeft zoveel om ons welzijn en Hij veraangenaamt Zich in ons voorspoed. Dat is geestelijk, mentaal en emotioneel en ook materieel. Met andere woorden, Hij wil dat we gezond zijn in deze gebieden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan tegen u te hebben gezondigd door te rebelleren naar figuren met autoriteit (—– noem de namen van hen die u gekwetst hebben). Vergeef mij mijn zonden. Genees mijn wonden, want ik ben gekwetst, zelfs wanneer ik degene die mij kwaad hebben gedaan heb vergeven. Ik bind de geest van bitterheid en haat en laat de rivier van God leven mijn hart overvloeden in Jezus’ Christus machtige Naam. Amen.