Scroll Top

Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela [Ef 4:26]” Psalmen 4:5 HSV

God Almachtig wil dat we onszelf afvragen waarom we vasthouden aan onze pijnlijke omstandigheden. Hij wil dat we erover nadenken voordat de pijn ons vernietigt. Een van de vragen die we onszelf moeten leren vragen is wat goeds het ons brengt om vast te houden aan onze pijn. Brengt het ons voorwaarts in het leven of houdt het ons tegen? Is het iets waard om boos te blijven? Waarom zou ik ervoor kiezen om boos te blijven in plaats van vreugdevol te zijn in de Heer?

Daarom zegt de Bijbel:

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:26-27 HSV

Het is tijd dat we realistisch worden in waar we ons aan vasthouden in het leven. Wanneer we ons vasthouden aan Gods Woord zullen we de toekomst ontvangen die God Almachtig voor ons heeft voorbestemd ongeacht de pijn die ons is overkomen. Hij weet hoe Hij ons verleden kan vervangen met een schijnende en prachtige toekomst.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jeremia 29:11 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van boosheid en zet liefde vrij en kies er ook voor om de toekomst binnen te gaan die God Almachtig voor mij heeft in Jezus Christus machtige Naam. Amen.