Maar dat is nog niets vergeleken met wat ik nu ga doen! Want ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld, waarover mijn volk naar huis kan terugkeren.” Jesaja 43:18-19 HTB

Eén van de redenen waarom vele nog steeds gekwetst zijn, is omdat ze meer vasthouden aan het verleden dan aan de toekomstplannen die God Almachtig voor hen heeft. En dat is wat de duivel wil. De tegenpartij wil dat we datgene onthouden waarvan God verwacht dat we vergeten en wat me zouden moeten onthouden. Dus onze tegenstander wil altijd dat we blijven hangen in ons verleden zodat we geen toegang hebben tot onze toekomst.

Dan zal ik u uw gezondheid teruggeven en uw wonden genezen. Nu wordt u nog Verstotene genoemd en Jeruzalem heet Sion, de plaats die niemand wil.” Jeremia 30:17 HTB

God wil dat we Zijn nu woord voor ons leven onthouden in plaats van dat we blijven hangen in ons verleden. Hij wil dat we Zijn woord ons nieuwe foto van onze toekomst maken in Jezus Christus machtige Naam.

Het is tijd om in Gods plannen te stappen door ons hart en gedachten te openen om Gods Woord te accepteren voor wt het zegt en te kiezen om voorwaarts te gaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat mijn pijn los en omarm uw genezing en toekomstplannen voor mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.