Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Wanneer de geest van depressie niet in een vroegtijdige fase wordt herkend, kan het van pijn naar kwaadheid en van kwaadheid tot wraak veranderen en wanneer wraak verborgen is zal het veranderen van wraak naar zelfmoord.

In deze fase geeft de individu zichzelf de schuld voor alles en kan zichzelf niet vergeven en ook niet in staat om vergeving te accepteren. Daarnaast hebben de meeste mensen op dit punt de hoop verloren en zien ze geen reden om te leven. Dus het enige waaraan ze denken is te sterven of hun leven te nemen. Een goed voorbeeld is Judas Iskariot de persoon die Jezus verraadde en Achitofel, een van Davids apostelen.

Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.” Mattheus 27:3-5 HSV

We kunnen zien dat Judas zich bekeerde, maar Zijn bekering was niet naar God Almachtig en ook kunnen we zien dat hij zichzelf niet kon vergeven. Elke ware bekering leidt tot redding hetgeen bevrijding brengt. Dus wanneer we onszelf en anderen niet kunnen vergeven en ook het verleden kunnen loslaten en ervoor kiezen om ons hart weer naar God Almachtig te wenden en doorgaan, kunnen we onszelf op zo’n plek vinden als het niet behandeld wordt.

We kunnen zien dat Achitofel hetzelfde doet.

Toen Achitofel zag dat zijn raad niet uitgevoerd was, zadelde hij de ezel en maakte zich gereed. Hij ging naar zijn huis in zijn stad, regelde de zaken van zijn huis en hing zich op. Zo stierf hij en werd begraven in het graf van zijn vader.” 2 Samuel 17:23 HSV

Het is tijd dat we weten dat er hoop in God is we dienen een goede God wiens plan voor ons goed is en niet slecht om ons hoop te geven en een goede toekomst. Laat ons ons hart terugwenden naar Hem en Hem toelaten ons weer te genezen en herstellen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijzelf en anderen te vergeven en ook Uw vergeving te accepteren. Herstel in mij de vreugde van mijn redding. Mijn Vader, vernieuw mijn kracht om voorwaarts te gaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.