Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Wanneer we pijn lijden en het verbergen, zal het omzetten naar boosheid en wanneer we boosheid verbergen zet het zich om in wraak. Op dit punt heeft u te maken met de gedachte om iets kwaads te doen naar de persoon die u heeft beledigd en u kunt uw agressie makkelijk overbrengen op onschuldige mensen. Soms hoort u mensen zeggen: “Nou dat is de wijze waarop zij mij hebt behandeld dus je krijgt wat je verdient.” Dit allemaal is een teken dat depressie aan uw deur klopt.

Wanneer we uit wraak handelen, dan worden we rechter over onze situatie. Want wraak is een teken dat oordeel passeren en dus God niet meer nodig hebben. Het is nooit onze plaats om te wreken. Het is Gods plaats om onze zaak te wreken.

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.” Romeinen 12:19 HSV

En het is ook een teken dat we weigeren te vergeven zoals Jezus Christus ons vergaf toen we nog in onze zonden waren voordat we wedergeboren werden.

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en  vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” Efeziërs 4:31-32 HSV

Het gaat erom om elke vorm van pijn, kwaadheid en bitterheid uit ons systeem te krijgen voordat het verslechterd in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van mijn zonden. Help mij door Uw Geest terwijl ik elke vorm van pijn, kwaadheid en bitterheid wegdoe in Jezus Christus machtige Naam. Amen.