Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Een andere manier om te herkennen dat de geest van depressie aan uw deur klopt of dat u ziel neergebogen is wanneer u weigert iets te delen wetende dat u gekwetst bent. Meestal hoort u mensen zeggen: “Nee, ik wil niet praten.” Dit is een teken dat u bitterheid of pijn in u herbergt. Het is altijd goed om uw pijn of gekwetstheid eerst te delen met God of met een vriend, en ook met diegene op wie u boos bent.  Ook kan het zijn dat het gevoel dat de pijn aanwakkert misschien niet waar is.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jakobus 5:16 HSV

Ook hoeft u niet te liegen door te zeggen dat er niets aan de hand is.

Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas.[Spreuken 26:24-26]” Spreuken 10:18 HSV

Daarom is het goed om te delen. Het is goed om met elkaar de last te dragen door te delen.

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” Galaten 6:2 HSV

Delen zal u helpen voorwaarts te gaan, maar het weigeren om te delen houdt u in uw verleden of helpt in het verleden te verblijven.

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:13-14 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest niet te liegen door te weigeren mijn pijn met U te delen of met iemand naar wie U mij leidt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.