Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Een andere manier waaraan we herkennen dat onze ziel neergeslagen is of dat de geest van depressie ons aanvalt is niet eerlijk delen. Dat wil zeggen, u doet alsof u zich zorgen maakt om iemands welzijn door achter iemands rug kwaad te spreken over diegene, terwijl u in werkelijkheid boos bent op die persoon en wilt dat de persoon ervoor wordt gestraft. Soms drukken mensen dit uit als gebedspunt, terwijl het doel in hun hart is om de reputatie van de persoon op wie ze boos zijn te vernietigen. Dit is ook een vorm van roddel. Ik zeg niet dat we niet voor elkaar moeten bidden. God kijkt naar het motief van ons hart tijdens gebed. Veel van dit soort gebeden, waarachter slechte motieven zitten naar mensen toe,  resulteren in het besmetten van mensen die het horen. En wanneer u niet geestelijk bent zal het een negatief denkbeeld in u opbouwen over de persoon waarvoor gebeden is.

Bovendien moet onze samenkomen geen roddel ademen die de geest van depressie of zwaarmoedigheid aantrekt. God wil dat onze vriendschap met elkaar gebaseerd is op Gods Woord en er ook voor zorgt dat mensen hun hart naar God toedraaien tot bekering.

Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.” 2 Korinthe 7:8-10 HSV

Het is tijd dat we ons motief onderzoeken voordat we iets delen. Zodat we de mensen die naar ons luisteren niet vervuilen met de geest van zwaarmoedigheid of depressie. Want Goddelijke stichting leidt tot bekering.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Bevrijd mij van de valse tong die zwaarmoedigheid en de geest van depressie brengt naar anderen. Help mij om mijn broeders en zusters altijd goddelijk te stichten tot bekering in Jezus Christus machtige Naam. Amen.