Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Vaak zien we dat mensen die snel boos worden of kwaad worden om alles wat gebeurt of in elke situatie waar ze mee geconfronteerd worden in het leven,  is omdat ze een stille pijn in zich dragen die zij hebben verstopt. Dus hun kwaadheid is nu onbeheersbaar geworden.

Zo dan, mijn geliefde broeders,  ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.” Jakobus 1:19 HSV

Daarom, wanneer we de pijn niet toegeven en onze pijn verstoppen, zal die pijn in ons omzetten in kwaadheid. Dit soort negatieve kwaadheid zorgt ervoor dat we eruit zien als een dwaas in de ogen van velen en geven God Almachtig geen glorie.

Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen.” Prediker 7:9 HSV

We moeten niet toestaan dat onze pijn in ons  geboorte geeft aan een baby genaamd kwaadheid die de opdracht heeft ons te schande te zetten of ons leven te vernietigen. Daarom is het goed om toe te geven dat we gekwetst zijn en God Almachtig toe laten om ons te genezen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord.  Help mij a.u.b. om niet te verschijnen als een dwaas voor mensen. Bevrijd mij van de geest van depressie die zich manifesteert in de vorm van snel kwaad worden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.