Scroll Top

De profetische richting voor dit seizoen is 7 VOUDIG HERSTEL. Een prachtig Woord van onze Hemelse Vader! Het enthousiasme borrelt in ons op! Nu moet het dan ook echt gebeuren!

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.” Jacobus 1:22-24 NBV

Het moment dat Het Woord van God vrij komt dan dient u een actieve houding aan te nemen. Laat het enthousiasme juist omslaan in het grijpen naar wat God u heeft beloofd. Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.

Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijdt strijdt” 1 Timoteüs 1:18 NGB51

Wachten kan zowel passief als actief zijn. God wilt dat we actief wachten. Wat houdt dat in? Dat we uitzien naar wat de Heer gaat doen uiteraard maar dat we ook in die richting bidden en vasten. U bent actief bezig met Het Woord dat u is gegeven! U trekt met Het Woord ten strijde, niet in het vlees maar in De Geest!

Als u een wond heeft dan kunt u twee dingen doen: u kunt wachten totdat de wond zelf geneest of u kunt zelf ook actief betrokken zijn in het genezingsproces. Weten wanneer u wel iets moet doen of niet, komt alleen door een intieme relatie met De Heer te hebben. Elke wond heeft een andere behandeling nodig omdat niet elke wond hetzelfde is. Daarom is het belangrijk dat u God laat leiden in het herstel maar wel met een actieve houding! Als u last blijft houden van uw wond, gaat u toch ook terug naar de dokter? Als u de behandeling niet begrijpt dan gaat u toch ook terug naar de dokter om te verifiëren of dit de bedoeling is? God wacht op u voor actief herstel!