Scroll Top

Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn; het spreken in vreemde talen zal ophouden; kennis zal dan niet meer worden gevraagd.” 1 Corinthiers 13:8 HTB

De meeste mensen zijn bang om te falen. Ze durven niets te ondernemen of iets nieuws uit te proberen. Of ze denken dat hun huidige situatie nooit zal veranderen. Dag en nacht worden ze gekweld door de duivel, waardoor ze helemaal vastzitten.

Kent u iemand die eerst een kind ter wereld brengt en vervolgens bidt dat het kind zal mislukken? Zo’n ouder bestaat niet. Alleen satan houdt ervan om mensen te zien mislukken, want zijn naam is mislukking. Dat is de reden waarom God Zijn Enige Zoon de wereld instuurde, om ons allen te bevrijden van mislukking.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” 1 Johannes 3:16 HTB

Daarom werd Hij (Jezus) uitgeleverd voor onze zonden en stond Hij uit de dood op voor onze rechtvaardiging.

God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd terwille van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?” Romeinen 8:32 HTB

God Almachtig wil niet dat we falen, daarom is Jezus gekomen. Hij (God) heeft het vermogen te voorkomen dat we vallen. Hij heeft ons veel te lief om ons te zien falen. Registreer vandaag in uw geest en ziel dat er nooit een einde komt aan Gods liefde voor u.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij laat weten dat Uw liefde voor mij oneindig is, in Jezus’ Naam, Amen.