Scroll Top

en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet de God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.” 2 Kronieken 20:6 HSV

Welnu, Koning Josafat en het gehele volk gingen door tijden van beproevingen heen. Zijn toenadering tot God was niet dat van klagen. Hij vergrootte God Almachtig door Hem te vertellen hoe groot Hij is.

Onze gevoelens kunnen veranderen, mensen kunnen veranderen, de regering kan veranderen, situaties kunnen onze kant opkomen, maar ze zijn alle vatbaar voor verandering. Maar God verandert nooit.

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8 HSV

Daarom vergroten wij God Almachtig met vertrouwen en wetende dat alles in onderwerping is aan Gods Woord. Wat Hij (God) voorbestemd heeft voor ons leven als Zijn kinderen zal voorzeker gebeuren zolang we met onze gehele menselijke persoonlijkheid op Hem leunen.  

Lofprijs en aanbid God voor Zijn Woord over uw leven, ongeacht uw gevoelens. Want Gods Woord over uw leven zal nooit veranderen, omdat God Almachtig niet verandert.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” Mattheüs 24:35 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest U op juiste wijze te loven en aanbidden voor het beantwoorden van mijn gebeden en voor Wie u bent in Jezus Christus machtige Naam. Amen.