Scroll Top

Praying for a godly government

Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is  good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.” I Timothy 2:1‭-‬4 NKJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Bidden voor een goddelijke regering

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.” 1 Timotheus 2:1-4 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier