The Lord is restoring me

And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him: “Lift your eyes now and look from the place where you are— northward, southward, eastward, and westward; Genesis 13:14 NKJV

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

De Heere is mij aan het herstellen

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.” Genesis 13:14 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier