Scroll Top

Warring for the economy of our city

But you shall remember [with profound respect] the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He swore (solemnly promised) to your fathers, as it is this day.” Deuteronomy 8:18 AMP

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

Oorlogvoeren tegen de economie van onze stad

Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.” Deuteronomium 8:18 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier