Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!” 2 Korinthiërs 6:2 HSV

Redding is nu, Jezus heeft het al gedaan. Hij heeft de gehele wereld gered ongeacht uw afkomst of verleden. Dat is de Liefde van God!!! Het maakt niet uit waar u doorheen gaat, niets is te groot voor Jezus! Daarom nodig ik u uit naar the Time of Redemption op 28 mei a.s. van 18.00 tot 21.00 uur in Winners Harvest Worship Center. Geleid door de Geest, gaat het als extra op zondag 29 mei verder van 10 tot 12 uur. 

Het wordt een avond van wonderen en tekenen, waar de kracht en liefde van Jezus Christus betoont zal worden. De zieken zullen genezen worden, mensen zullen hersteld worden! Wellicht bent u niet fysiek ziek, echter moe van uw situatie waarin u geen uitweg ziet. Jezus heeft dit ook al opgelost. (Mattheüs 11:28)

Ervaar het zelf, dit kunt u niet missen, Een avond van wonderen een tekenen! Bent u of kent u iemand die teleurgesteld is in zijn of haar geloofswandel? Jezus wilt u herstellen, vernieuwen en verfrissen…en weer op koers zetten! En waar Hij is, daar is richting, want Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven!

Misschien leest u dit, en denkt u het gaat toch goed met mij, ik heb dit niet nodig hoor, ik ben niet ziek, het gaat me voor de wind. U kent de toekomst niet. De enige manier dat u verzekerd bent van een plek in de Hemel en een waarlijk gezegend kunt leven is door de redding van Jezus Christus.