Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 6: 13-30
Exodus 7-8
Mattheüs 26: 47-68
Psalmen 19: 7-14

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 41-

• Mattheüs 25: 13-29

God heeft een ieder van ons een gave gegeven om problemen op te lossen. De rijkste en meest waardevolle mensen op aarde vandaag de dag zijn degenen die een probleem voor hun gemeenschap oplossen. Nu zeg ik niet dat een ieder die rijk is, hun rijkdom heeft verworven door het oplossen van problemen. Sommigen doen het door meer problemen te creëren en dergelijke mensen voegen geen waarde toe aan hun gemeenschap of stadsdistrict.

De vraag is: zijn we een aanwinst of last voor onze gemeenschap?

Wat is onze toegevoegde waarde voor onze stadsdistrict?

We zullen allemaal herinnerd worden voor de problemen die we creëren en degene die we oplossen.

We zouden moeten weten dat de enige reden dat we hier op aarde zijn, is om een ​​probleem voor een ander op te lossen. We ontvangen salaris van onze baan omdat we een probleem oplossen voor iemand in die gemeenschap of stadsdistrict.

Een leraar draagt ​​kennis over en elimineert onwetendheid in de gemeenschap. De leraar lost een probleem op voor de gemeenschap op basis van zijn of haar gave en ontvangt daarvoor loon. Zo is het ook met een gelovige die gebruikt wat God in hem heeft gestopt om anderen te helpen.

Het Woord van God zegt: ” Wanneer je in een dorp komt, ga dan niet van het ene adres naar het andere. Blijf logeren in hetzelfde huis en eet en drink wat je wordt voorgezet. Een arbeider moet zijn loon hebben. Als jullie in een stad gastvrij worden ontvangen, moet je dit doen: eet zonder bezwaar wat je wordt voorgezet. Genees de zieken. En zeg tegen de mensen dat het Koninkrijk van God heel dichtbij is gekomen.”

Zoals je ziet, was de voorziening van Jezus’ discipelen gelinked aan de problemen die ze aan het oplossen waren voor die gemeenschap of stadsdistrict.

De Bijbel zegt: “… en genees de zieken…”. Dat is het oplossen van problemen. Ze profiteerden dus niet alleen van de middelen van de stad, maar de stad profiteerde ook van hun gaven.

Als de leraren meer salaris willen, moeten ze zichzelf verbeteren in kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

Als gelovigen in Christus moeten we leren hetzelfde te doen door ons dagelijks over te geven aan De Gever van de gave (Jezus Christus). Kies ervoor om uw kennis in de gave te verbeteren door het Woord van God op dat gebied te bestuderen en van dichtbij te kijken naar degene die ons voor zijn gegaan, die wandelden of nog steeds opereren in dezelfde gaven die wij hebben.

Om deze reden zei Paulus: “VOLG GODS VOORBEELD in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.”

“VOLG MIJN VOORBEELD vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg.
Ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd en dat u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven.”

Onze gaves zijn verbonden met onze compassie voor onze gemeenschap. We zullen niet door een ieder zijn pijn bewogen worden, maar er is gewoon een bepaalde pijn van een ander die ons altijd zal doen handelen, ongeacht de kosten die eraan verbonden zijn. Deze persoon hoeft niet zozeer gerelateerd te zijn aan ons en het kan ook anders liggen. Echter wanneer we deze ongewone compassie in onszelf ontdekken, moeten we eraan toegeven en Gods wijsheid op dat gebied zoeken. Onze compassie voor mensen legt de gaven bloot die God in ons heeft geplaatst.

Het Woord van God zegt: De heer antwoordde; “Je bent een slechte, luie knecht. Je wist dus dat ik je je verdienste zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die tienduizend geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen.”

De enige reden dat de persoon met één talent uiteindelijk verliest wat hij heeft, is vanwege de onproductiviteit van zijn kant. Hij weigerde zijn gave te gebruiken en dus eindigde hij uiteindelijk met niets meer te willen en te hebben. En wat hij had werd van hem afgenomen en gegeven aan degene die ervoor koos om productief te zijn door gebruik te maken van wat hem was gegeven.

Daarom komt superovervloed degene toe die bezig zijn met het oplossen van problemen voor anderen door hun gaves te beoefenen en er hun doel van hebben gemaakt om voortdurend hun kennis met betrekking tot hun gaves te verbeteren.

Doe iets met wat u heeft !!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!