Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Job 15-18
Mattheüs 20: 20-34
Psalm 17: 13-15

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 30-

• Mattheüs 17: 16-21
• 2 Kronieken 7:14
• Johannes 14: 12-14
• 2 Kronieken 20: 1-20

De remedie voor ongeloof is bidden en vasten. Er zijn bepaalde situaties in ons leven die nooit zullen veranderen totdat we ons beginnen te geven aan bidden en vasten.

Waarom gebed: God zal niets doen tenzij we Hem gaan aanroepen voor een interventie in onze omstandigheden volgens Zijn voorbestemde wil voor ons leven.

Dat is de reden waarom Jezus zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.”

Het presenteren van alles wat IK BEN betekent in Zijn autoriteit, alles presenteren wat Hij al voor ons heeft volbracht.

Bijvoorbeeld; we hadden schulden en iemand betaalde die schuld en gaf ook extra geld voor ons gebruik. Het is dan onze plicht om naar de bank te gaan en een vraag te stellen voor het geld dat namens ons wordt gestort en om een ​​document te vragen als bewijs dat we schuldvrij zijn. Dat is wat wordt bedoeld met alles te presenteren wat Jezus voor ons gedaan heeft voor onze vrijlating.

Een andere vraag is waarom vasten?

In het leven lijkt het alsof we meer verbonden zijn met de natuurlijke wereld dan de spirituele of bovennatuurlijke wereld. Dus als we vasten houden we onze ogen af ​​van de natuurlijke omstandigheden, die de wortel oorzaak zijn van ongeloof en plaatsen we onze ogen op het bovennatuurlijke. Dit zal ons gebedsleven en ons geloof in God helpen versterken. Om deze reden zei Jezus” ….Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”

Het stelt ons ook in staat om gefocust te blijven en het onzichtbare te grijpen en ervoor te zorgen dat het manifesteert in de natuurlijke atmosfeer door de kracht van Gods Geest in Jezus Naam.

De kracht die we hebben ontvangen in gebed en vasten stelt ons in staat om af te rekenen met speciale soorten demonen die zijn toegewezen om Gods opdracht voor ons leven te weerstaan.

Een geweldig voorbeeld is koning Josafat die vastte en bad en de Heer veranderde de gevangenschap van Zijn natie.

Als discipelen van Christus hebben we allemaal de mandaat gekregen om te bidden en te vasten door Jezus Christus, onze Heer.

Blijf gefocust!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!