Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Met andere woorden om Jabez de ommekeer in zijn leven te te laten ervaren, moest zijn persoonlijke belijdenis over zichzelf veranderen.

De meeste belijdenissen van gelovigen over zichzelf zijn niet in lijn met Gods Woord over hun leven. Twee kunnen niet samen bewegen tenzij ze overeenstemmen. Gods hand kon niet met Jabez zijn tenzij Jabez zelf gewillig was om met Gods raad over zijn leven overeen te stemmen. God heeft ons nooit gezegd vast te houden aan onze uitdagingen, omstandigheden, onvergeving, maar Hij zei tegen ons dat we moesten vasthouden aan de werking van ons geloof.

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en  Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.” Hebreeën ‭3:1‬ ‭HSV

Daarom zegt de Bijbel:

Dood en leven zijn in de macht van de  tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” [Matt. 12:37.]” Spreuken‬ ‭18:21‬ HSV ‭‬

Spreek vandaag in uw omstandigheden in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw woord. Ik beveel Gods wind over mijn omstandigheden te blazen in Jezus’Naam. Amen.