Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.[Spreuken 10:21]” 1 Petrus 4:8 HSV

De liefde van God bedekt zonden. De Bijbel sprak over hoe God Almachtig de naaktheid van Adam en Eva bedekte toen zij zondigden.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.” Genesis 3:21 HSV

De Heere wilde niet dat zij naakt waren, Hij wacht niet eens eerst op hun excuses, God ging vooruit, doodde een verzoeningsdier voor hun zonden en bedekte hun naaktheid vanwege Zijn liefde voor Zijn schepping. Die Liefde is niet verandert. Het is hetzelfde gisteren, vandaag en voor altijd.

Jezus Christus vloeide Zijn Bloed vanwege Zijn (eigen) Liefde voor ons. Het Bloed van Jezus spreekt ook over de liefde van God.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:8 HSV

Jezus Christus wachtte niet tot wanneer we om vergeving vroegen. Hij ging vooruit en vloeide Zijn Bloed omwille van ons. Zodat we vrij konden zijn van de kracht van de zonde.

Vandaag ongeacht alle verkeerde dingen die mensen u hebben aangedaan, onthoud dat u ook een zondaar was die gered is door Gods barmhartigheid en genade. Welnu Gods barmhartigheid en genade blijft in ons om hetzelfde te doen naar diegene die ons aanvallen. Laat de liefde van God naar buiten vloeien in ons hart doordat de Heilige Geest iemands zonden vandaag bedekt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Uw liefde toont door Jezus Christus. Amen.