Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 5-7
1 Korinthiërs 14

-Voedsel tot overdenking dag 228-

• Galaten 5:13
• Lucas 22:27
• Galaten 6:10

Als gelovigen in Christus moeten we leren onszelf onbaatzuchtig te geven aan het bedienen van elkaars noden in liefde.

“Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde.”
Galaten 5:13 HTB

De reden waarom het moeilijk is om elkaar onbaatzuchtig te dienen, is vanwege het gebrek aan liefde onder elkaar. Als Gods liefde niet ons leven regeert, is het moeilijk om te dienen. Daarom kan niemand echt dienen zonder nederig te zijn.

Dit is de reden waarom Jezus zei: “Wie van jullie het meeste dient, zal je leider zijn. In de wereld zit de meester aan tafel en laat zich door zijn knechten bedienen. Maar hier is het anders. Ik ben jullie Dienaar.
Lucas 22:27 HTB

Jezus bediende tot de noden van mensen met zoveel compassie, daarom was Hij uitstekend in woord, daad en wonderen.

In Christus moeten we elkaar ongereserveerd dienen, zodat waneer iemand die niet gelovig is in ons midden komt of de samenkomst het verschil zal weten en zal zeggen: “Dit zijn de discipelen van Jezus Christus (Johannes 13: 34- 35).”

“Daarom moeten wij altijd als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen.”
Galaten 6:10 HTB

Als u de tijd neemt om uzelf ongereserveerd te geven aan het bedienen tot de noden van anderen, vooral tot diegene in Gods huishouden, zullen er geen gaten zijn tussen u en uw medebroeders in Christus en samen is het dan makkelijk voor ons om tegen de listen van satan op te staan, in deze laatste dagen.

Bedenk: liefde geeft zichzelf ongereserveerd aan anderen om noden te bedienen.

Geef uzelf om ongereserveerd dienstbaar te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam

Overdenk het en handel ernaar !!!!!