Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Korinthiërs 16
2 Korinthiërs 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 9-

• Johannes 18:37
• Johannes 3:3-7
• Johannes 3:8

Het Woord van God zegt:

“Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.”
Johannes 18:37 HSV

Naar de kerk gaan maakt u nog niet een kind van God. U kunt uzelf niet in de kerk plaatsen (Galaten 3:27; 1 Korinthiërs 12:18). Het zit niet in uw vermogen om dit te doen. Maar het is in Gods vermogen. Daarom gaan velen misschien naar de kerk maar vinden het nog steeds moeilijk om van God te horen omdat ze niet wedergeboren zijn.

Jezus zei tegen Nicodemus:

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan [Ez. 36: 25-27.] Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.”
Johannes 3:3‭-‬7 NBG51

U moet wedergeboren worden om Gods stem te kunnen horen of om door Zijn Geest geleid te worden. Het is door deze ervaring dat u in de kerk wordt geplaatst door Gods Geest (Galaten 3:27; Romeinen 3:23; Romeinen 6:23).

Wedergeboren zijn houdt in:
▪ Erken dat u een zondaar bent (Romeinen 3:23).
▪ Erken de straf van zonde (Romeinen 6:23).
▪ Belijd uw zonde, vraag om vergeving en geloof dat Jezus gestorven is voor u (1 Johannes 1: 8-9; Johannes 3:16).

Als u eenmaal uit God bent (wedergeboren), kunt u makkelijk Zijn stem horen of door Zijn Geest worden geleid, omdat u een nieuwe schepping in Christus bent (2 Korinthiërs 5:17).

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:

“…. iedereen die van de waarheid is, hoort mijn stem …”

Het zei niet iemand die naar de kerk gaat of van de wereld is maar van De Waarheid (Johannes 14: 6).

Om deze reden moet u ervoor zorgen dat u wedergeboren bent, zodat u geleid kan worden door Gods Geest.

“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.”
Johannes 3:8 NBG51

Onthoud: tenzij u wedergeboren bent, kunt u niet geleid worden door Gods Geest.

Het is makkelijk om met God te wandelen als u Zijn kind bent (Johannes 10:27)

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!