Bijbelstudie plan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 17-19
Genesis 17-19

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 85-

Tekst voor meditatie:
1 Korintiërs 6:13

Terwijl u er een gewoonte van maakt om uw lichaam onder discipline te brengen, wetende dat uw lichaam niet alleen voor voedsel en seks is, maar dat het Gods eigendom is; Zal het gemakkelijk zijn voor u om door de Geest geleid te worden.

Het Woord van God zegt:

“Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.
1 Korinthiërs 6:13 HSV

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”
1 Korinthiërs 6:20 HSV

Deze waarheid kennende diep in uw geest, zult u weten hoe u uw lichaam met zorg en respect moet behandelen. Dat betekent niet dat u niet mag eten of seks mag hebben in het huwelijk, want we weten allemaal dat seks buiten het huwelijk een zonde is. Maar het betekent overmatig hierin en het weigeren uw lichaam te offeren ten dienste van God dat is verkeerd, omdat uw lichaam niet van u is. Hij gebruikt uw lichaam niet alleen uw geest om Zijn mandaat op aarde te vervullen.

Een geweldig voorbeeld staat in het boek Handelingen 10: 9-20 (lees alstublieft).

“En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vast gebonden was en neergelaten werd op de aarde”
Handelingen 10:9‭-‬11 HSV

Petrus offerde zijn voedsel op dat voor de buik was en gaf zijn lichaam aan gebed, hoewel hij honger had, een visioen kreeg en de stem van God hoorde. Dit is wat hij bedoelde door God te verheerlijken met zijn lichaam, dat God toebehoort.

De tijd is aangebroken om met uw lichaam God te verheerlijken, wetende dat het Zijn eigendom is.

Onthoud: om van God te kunnen horen, moet u er een gewoonte van maken uw lichaam te disciplineren.

Disciplineer uw lichaam!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!