Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Mattheüs 14-16
Genesis 14-16

-Voedsel tot overdenking dag 83-

Tekst voor meditatie:
• 1 Korinthiërs 2: 11-12

Het is erg belangrijk dat u leert luisteren naar uw geest en niet naar uw verstand of emoties. Uw geest is de persoon die wedergeboren is. Daarom spreekt God tot uw geest en niet tot uw verstand of emoties. Daarom aanbidden ware aanbidders in geest en in waarheid.

“God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”
Johannes 4:24 HSV

 

‘Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.”
Filippenzen 3:3 HSV

Dit is de reden waarom alleen uw geest weet waarom u de dingen doet die u doet. Daarom moet u leren om uw geweten te volgen, wat de kennis is die u ontvangen heeft van God onafhankelijk van uw vijf zintuigen of invloeden van buitenaf. Zo ontvangt uw geest informatie van de Heilige Geest in ons en communiceert dit vervolgens door aan ons verstand.

Daarom zegt het Woord van God:

‘Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
1 Korinthiërs 2:11‭-‬12 HSV

Het aangenomen Woord is kennis die we hebben ontvangen van Gods Geest, los van uw vijf zintuigen. Het is de taak van de Heilige Geest om Gods gedachtengang aan onze geest te openbaren als we God in geest en in waarheid aanbidden.

Onthoud: God aanbidden zal u helpen om in de Geest te wandelen.

Maak er een gewoonte van God te aanbidden!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!