Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 7-8
Genesis 7-8

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 77-

Tekst voor meditatie:
• Psalm 119: 130

Het is makkelijk om Gods Geest te volgen wanneer de ogen van uw verstand worden verlicht met Gods licht.

“Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.”
Psalm 119:130 HSV

Het woord “ingang” is een Hebreeuws woord genaamd “Pethach” wat onthulling of openbaring betekent. Het Schrift zegt dat de onthulling of openbaring van Gods Woord licht geeft aan uw verstand. Als uw verstand wordt verlicht met het licht van Gods Woord, wordt het makkelijker om in de Geest te wandelen.

Daarom zegt de bijbel:

 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Psalmen 119: 105 HSV

Als Gods Woord u heeft gegrepen, dan wordt het uw lamp en licht. Het wordt uw dagelijkse gids. Want zonder het, wordt het moeilijk voor u om de stap van geloof te nemen in de dingen waar God u toe leidt.

Daarom bad Paulus opdat de ogen van uw verstand verlicht zouden worden, zodat u zal zien en doen wat God van u verwacht te doen (Efeziërs 1:18).

Onthoud: wandelen in de Geest heeft te maken met dat het licht van Gods Woord u domineert.

Open uw geest voor de onthulling van Gods Woord! Want het is de letter dat doodt, maar de Geest dat leven geeft.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!